Henkinen valmennus / psyykkinen valmennus

Audienssi tarjoaa psyykkistä valmennusta eli henkistä valmennusta eli mielen taitojen harjoittelua. Henkinen vahvuus on tärkeä osa onnistumista. 

Psyykkinen valmennus on saanut kysyntää myös työelämässä ja monessa yrityksessä. Pyydä tarjousta yrityksesi avainhenkilöille, joita kehittyminen ja vahvistuminen työssään kiinnostaa. Hyvän suhde työhön tuo tasapainoa ja energiaa elämään.

IMG_1441

Keskustelut henkisen valmentajan kanssa kuuluvat kokonaisvaltaiseen harjoitteluun.

Mielikuvaharjoituksilla voidaan jopa korvata fyysistä harjoittelua, kun urheilijalla on esim. loukkaantumisesta johtuva harjoittelutauko.

Henkinen valmennus:

  • on kehon ja mielen yhteistyötä. Urheilijan mielentila ja ajatukset vaikuttavat suoraan kehon liikkeisiin ja henkiseen sekä fyysiseen vireystilaan.
  • oman huippusuorituksen vireystilan löytämistä, tutkimista ja tarvittaessa editointia
  • on valmennusta uusien taitojen oppimiseen, oman kehon kuunteluun ja mahdollisten suoritusta haittaavien esteiden poistamista taitojen oppimisen tieltä
  • tukee urheilijan fyysistä harjoittelua
  • tuo urheilijalle lisää itsevarmuutta ja suoritukseen sopivaa rentoutta
  • vahvistaa urheilijan hyvää suhdetta omaan harjoitteluun

Päivi Steffenillä on Suomen Psykologiliiton myöntämä psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti. Hän valmentaa useiden eri urheilulajien harrastajia ja valmentajia sekä työelämän parissa monia toimijoita.

Ohjausta myös ravitsemukseen, lepoon/palautumiseen ja rentoutumiseen.

FYSIOAKUSTINEN HOITO yhdistettynä psyykkiseen valmennukseen tuo urheilijalle lihasrentoutta, lieventää jännitysoireita, parantaa keskittymiskykyä, edistää verenkiertoa ja ennenkaikkea parantaa urheilijan tunteiden ja kokemusten käsittelytaitoa ja kasvattaa kehon- ja mielentuntemusta.

Mallittamalla omaa ja toivottua huippusuoritusta pystytään omaa tekniikkaa, taitoa, nopeutta tai varmuutta (esim. tenniksen syöttö, uinnissa käännös tai luistelussa hyppy ja alastulo) hiomaan entistä paremmaksi.

IMG_2050 IMG_2699

Lue lisää julkaisemistamme Huippuvalmentajien mallittamisesta näistä linkestä: Virpi Horttana Valmentajalehti_1_ 2014 Erkka Westerlund_valmentajalehti Esa Sievinen_valmentaja 2014 Valmentajalehti artikkeli