Terveyden edistäjiä tarvitaan myös työpaikoille!

Suomessa on aika harvoissa paikoissa tarjolla terveysperusteista liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta. Tällä saralla olisi paljon tehtävää. Terveyden edistämistä kannattaisi hoitaa jokaisella työpaikalla, jolloin yhteiskunnalle tulevat kustannukset voisivat olla pienempiä.

“Työikäisen väestön kuolemista noin 5 500 aiheutui vuonna 2016 kroonisista kansansairauksista, joista noin 1 500 työikäisen kuolema (26,1 %) olisi selvityksen mukaan ollut teoreettisesti poistettavissa, mikäli koko väestö liikkuisi kestävyysliikuntasuosituksen mukaisesti.” Lue koko Helsingin sanomien (6.4.18) artikkeli tästä:

Iso lasku huonosta kunnosta

Vesiliikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia monella tapaa. Joko olet kokeillut sitä?

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Terveyden edistäjiä tarvitaan myös työpaikoille!

Lisää onnistumisen kokemuksia urheilijoille

Helsingin Sanomissa oli hyvä kirjoitus 6.3.18. Tsekin hiihdon päävalmentajana Ilkka Jarva kertoo urheilua piinaavista median ja yleisön ylisuurista odotuksista ja urheilijan häpeän kokemuksesta. Suomalaiset pelkäävät liikaa häviämistä ja siksi heidän on mahdotonta saavuttaa voittoa. Tsekeissä osataan arvostaa hiihtäjiä, jotka pääsevät maailman 16 parhaan joukkoon. Nämä hiihtäjät ovat lisäksi itse ylpeitä omista saavutuksistaan.

On todella tärkeää luoda urheiluseuroihin ja valmennukseen kaikissa ikäluokissa ajattelutapa, että jokaisella on mahdollisuus voittaa. Urheilijalle on paljon motivoivampaa ajatella, että sijoitus maailman kymmenen parhaan joukossa on hyvä, kuin  se, että on tyytymätön esim. kolmanteen tai kymmenenteen sijaan ja jossitella, miksi ei onnistunut.

Jokaisen huipulle pyrkivän urheilijan täytyy olla valmis panostamaan harjoitteluunsa paljon, jos aikoo menestyä myös maailmalla. Omistautumisen ja tekemisen taso on oltava kovaa. Huippu-urheiluun panostaminen pitää olla oma valinta, ei uhraus. Lue koko artikkeli tästä: Epäonnistumisen pelko riivaa

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Lisää onnistumisen kokemuksia urheilijoille

Onnistumisen energiaa yrittäjille

Käykäähän kipin kapin ilmoittautumassa mukaan. Kohta on koulutus.

Suomen Yrittäjät koulutus: onnistumisen energia

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Onnistumisen energiaa yrittäjille

Korkea keskinäinen riippuvuus

Työyhteisössä tiimin keskeinen yhteistyö on tärkeää. Yhteisön välillä vallitsee korkea keskinäinen riippuvuussuhde (interdepence). Jokainen tiimin jäsen tekee töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jokaisen työpanos on yhtä tärkeä tehtävästä ja asemasta riippuen! Yhdenkin tiimin jäsenen onnistunut yksilösuoritus on aina koko tiimin yhteinen aikaansaannos. Hyvät, samoin kuin epäonnistuneet suoritukset jaetaan yhdessä. Hyvässä työyhteisössä, missä voi luottaa ryhmän tukeen, yksilöt uskaltavat käyttää osaamisensa yhteisen onnistumisen puolesta. Tero Tiitu kertoo HS:n artikkelissa samoista tärkeistä asioista, joita löytyy mm. joukkueurheilusta. Lue lisää tästä: Tiimityö & korkea keskinäinen riippuvuus

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Korkea keskinäinen riippuvuus

Ergonomiasuunnittelusta apua aivokuormaan

Ergonomiaosaamisesta on apua tietotyöstä johtuvaan kuormittumiseen. Havaitseminen, tarkkaavaisuus, ajattelutoiminta ja muisti ovat kovassa käytössä joka päivä. Aivokuorma vaikuttaa kokonaiskuormitukseen. Tiedätkö miten aivokuormaa voi keventää?   Tämä artikkeli kannattaa lukea: Aivokuormaa kannattaa keventää

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Ergonomiasuunnittelusta apua aivokuormaan

Psyykkinen valmennus on osa kokonaisuutta

Psyykkinen valmennus on viime vuosien aikana saanut tukevasti jalansijaa urheilun parissa. Myös yrityselämässä psyykkiselle valmennukselle on kysyntää. Tässä artikkeli yhdestä sertifioitujen psyykkisten valmentajien verkostomme jäsenestä urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisesta. Psyykkinen valmentaja valmennustiimissä

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Psyykkinen valmennus on osa kokonaisuutta

Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia

Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia ovat välineitä, jotka saavat työyhteisöt toimimaan yhteisen tavoitteen suuntaan. Krisse Lipponen avaa kirjoituksessaan, mitä tapahtuu parhaiten menestyvissä organisaatioissa. Niissä yrityksissä ja yhteisöissä, missä sisäinen vuorovaikutus on pääosin myönteistä voidaan luoda paljon hyvää.

Painotetaan vahvuuksia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, arvostusta ja välittämistä sekä yhteenkuulumisen tunnetta!

Luodaan yhdessä uutta ja hyvää

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia

Fyysisesti kuormittava työ ei ole verrattavissa kestävyysharjoitteluun

Fyysisesti raskasta työtä ei voi verrata kuntoa kehittävään kestävyysharjoitteluun.  Fyysisesti raskas työ voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa mm. hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia. Kohonnut syketaso työssä voi aiheuttaa sydänsairauksia. Myös tuki- ja liikuntaelimistön vammat ovat yleisiä fyysisesti raskaan, staattisen työn tai toistotyön tekijöillä. Taakkojen nostaminen ja siirtäminen vaatii oikeita nostotekniikoita ja taukoja. Palauttavien jaksojen määrä tulee suhteuttaa kokonaisaikaan. Vapaa-ajalla tulisi raskaasta työstä huolimatta olla energiaa muuhunkin kuin sohvalla makaamiseen.

Fyysisesti raskasta työtä kannataa tuunata terveellisemmäksi.

Tässä hyvä kirjoitus Työterveyslaitoksen blogista Fyysisesti liian raskas työ ei pitkällä aikavälillä ole terveellistä

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Fyysisesti kuormittava työ ei ole verrattavissa kestävyysharjoitteluun

Onnistumiset työssä luovat hyvinvointia

Työyhteisön hyvinvointiin voi jokainen vaikuttaa. Positiivista ja kannustavaa palautetta voi antaa joka päivä. Esimiehen tehtävä on luoda edellytykset sille, että työntekijät voivat onnistua työssään. Työn tauottaminen, työn sopiva haasteellisuus ja rennot kahvikeskustelut työkaverien kanssa edistävät hyvinvointia!

Tässä hyvä kirjoitus Annamari Heikkiseltä. Hyviä vinkkejä työyhteisön hyvinvointiin

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Onnistumiset työssä luovat hyvinvointia

Ergonomian osaamisesta apua toimivaan ja inhimilliseen työn suunnitteluun

Ergonomiseen suunnitteluun sisältyy hyvin monipuolista osaamista. Työ, työympäristö, työolot ja työtä tekevät ihmiset tulee kaikki huomioida työyhteisön suunnitelmissa. On tärkeää, että työtä ja työoloja muokataan yksilöllisesti työyhteisössä olevien ihmisten tarpeisiin. Onnistuneet muutokset yrityksen toiminnassa tapahtuvat silloin, kun suunnittelua tehdään jatkuvasti yhdessä työyhteisön moninaisia tarpeita ja toiveita kuunnellen. Koska muutosta tapahtuu käytännössä koko ajan ja jatkuvasti, voidaan osallistuvan ergonomian avulla kehittää työyhteisön resilienssiä, eli sitä kuinka yritys sopeutuu parhaiten muutoksiin ja uusiin tilanteisiin.

Työn kuormittavuuteen (fyysinen-, psyykkinen- ja vuorovaikutukseen liittyvä kuormittuminen) kannattaa kiinnittää huomiota koko ajan muutoksia tehtäessä. Ihminen ei voi äärettömiin lisätä työtaakkaansa, vaan työ tulee suunnitella niin, että se on sopivasti haastavaa ja mielenkiintoista tekijälleen. Hyvinvoivat työntekijät tekevät automaattisesti laadukasta työtä ja ovat työkykyisiä pitkään.

Organisaation kulttuuria tulee ymmärtää ja osata kuunnella muutoksia tehtäessä. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus kehittää asioita paremmiksi. Hyvä johtaminen mm. kannustaa jokaista tarkkailemaan työtään, työoloja, työympäristöä jne. uusista näkökulmista ja parhaimmillaan aavistamaan jo tulevaa kehityksen/muutoksen suuntaa. Onnistuneen muutoksen ja hyvän yhteistyön perustana on keskinäinen luottamus ja arvostus. Se luodaan yhdessä ja jokainen yhteisön jäsen on vastuussa yhteisestä onnistumisesta.

Tässä hyvä artikkeli Uusikaiku-lehdestä, mitä kaikkea muutokseen liittyy

Lisätietoja hyvästä työn suunnittelusta, paivi.steffen@audienssi.fi, p. 045-2085185

Äkkimuutos paljastaa organisaation kunnon

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ergonomian osaamisesta apua toimivaan ja inhimilliseen työn suunnitteluun