Psyykkinen valmennus on osa kokonaisuutta

Psyykkinen valmennus on viime vuosien aikana saanut tukevasti jalansijaa urheilun parissa. Myös yrityselämässä psyykkiselle valmennukselle on kysyntää. Tässä artikkeli yhdestä sertifioitujen psyykkisten valmentajien verkostomme jäsenestä urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisesta. Psyykkinen valmentaja valmennustiimissä

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Psyykkinen valmennus on osa kokonaisuutta

Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia

Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia ovat välineitä, jotka saavat työyhteisöt toimimaan yhteisen tavoitteen suuntaan. Krisse Lipponen avaa kirjoituksessaan, mitä tapahtuu parhaiten menestyvissä organisaatioissa. Niissä yrityksissä ja yhteisöissä, missä sisäinen vuorovaikutus on pääosin myönteistä voidaan luoda paljon hyvää.

Painotetaan vahvuuksia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, arvostusta ja välittämistä sekä yhteenkuulumisen tunnetta!

Luodaan yhdessä uutta ja hyvää

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Arvostava haastattelu ja positiivinen psykologia

Fyysisesti kuormittava työ ei ole verrattavissa kestävyysharjoitteluun

Fyysisesti raskasta työtä ei voi verrata kuntoa kehittävään kestävyysharjoitteluun.  Fyysisesti raskas työ voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa mm. hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia. Kohonnut syketaso työssä voi aiheuttaa sydänsairauksia. Myös tuki- ja liikuntaelimistön vammat ovat yleisiä fyysisesti raskaan, staattisen työn tai toistotyön tekijöillä. Taakkojen nostaminen ja siirtäminen vaatii oikeita nostotekniikoita ja taukoja. Palauttavien jaksojen määrä tulee suhteuttaa kokonaisaikaan. Vapaa-ajalla tulisi raskaasta työstä huolimatta olla energiaa muuhunkin kuin sohvalla makaamiseen.

Fyysisesti raskasta työtä kannataa tuunata terveellisemmäksi.

Tässä hyvä kirjoitus Työterveyslaitoksen blogista Fyysisesti liian raskas työ ei pitkällä aikavälillä ole terveellistä

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Fyysisesti kuormittava työ ei ole verrattavissa kestävyysharjoitteluun

Onnistumiset työssä luovat hyvinvointia

Työyhteisön hyvinvointiin voi jokainen vaikuttaa. Positiivista ja kannustavaa palautetta voi antaa joka päivä. Esimiehen tehtävä on luoda edellytykset sille, että työntekijät voivat onnistua työssään. Työn tauottaminen, työn sopiva haasteellisuus ja rennot kahvikeskustelut työkaverien kanssa edistävät hyvinvointia!

Tässä hyvä kirjoitus Annamari Heikkiseltä. Hyviä vinkkejä työyhteisön hyvinvointiin

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Onnistumiset työssä luovat hyvinvointia

Ergonomian osaamisesta apua toimivaan ja inhimilliseen työn suunnitteluun

Ergonomiseen suunnitteluun sisältyy hyvin monipuolista osaamista. Työ, työympäristö, työolot ja työtä tekevät ihmiset tulee kaikki huomioida työyhteisön suunnitelmissa. On tärkeää, että työtä ja työoloja muokataan yksilöllisesti työyhteisössä olevien ihmisten tarpeisiin. Onnistuneet muutokset yrityksen toiminnassa tapahtuvat silloin, kun suunnittelua tehdään jatkuvasti yhdessä työyhteisön moninaisia tarpeita ja toiveita kuunnellen. Koska muutosta tapahtuu käytännössä koko ajan ja jatkuvasti, voidaan osallistuvan ergonomian avulla kehittää työyhteisön resilienssiä, eli sitä kuinka yritys sopeutuu parhaiten muutoksiin ja uusiin tilanteisiin.

Työn kuormittavuuteen (fyysinen-, psyykkinen- ja vuorovaikutukseen liittyvä kuormittuminen) kannattaa kiinnittää huomiota koko ajan muutoksia tehtäessä. Ihminen ei voi äärettömiin lisätä työtaakkaansa, vaan työ tulee suunnitella niin, että se on sopivasti haastavaa ja mielenkiintoista tekijälleen. Hyvinvoivat työntekijät tekevät automaattisesti laadukasta työtä ja ovat työkykyisiä pitkään.

Organisaation kulttuuria tulee ymmärtää ja osata kuunnella muutoksia tehtäessä. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus kehittää asioita paremmiksi. Hyvä johtaminen mm. kannustaa jokaista tarkkailemaan työtään, työoloja, työympäristöä jne. uusista näkökulmista ja parhaimmillaan aavistamaan jo tulevaa kehityksen/muutoksen suuntaa. Onnistuneen muutoksen ja hyvän yhteistyön perustana on keskinäinen luottamus ja arvostus. Se luodaan yhdessä ja jokainen yhteisön jäsen on vastuussa yhteisestä onnistumisesta.

Tässä hyvä artikkeli Uusikaiku-lehdestä, mitä kaikkea muutokseen liittyy

Lisätietoja hyvästä työn suunnittelusta, paivi.steffen@audienssi.fi, p. 045-2085185

Äkkimuutos paljastaa organisaation kunnon

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ergonomian osaamisesta apua toimivaan ja inhimilliseen työn suunnitteluun

Moniammatillinen kuntoutus – psyykkinen kuormittavuus

Moniammatilisesta kuntoutuksesta on hyötyä työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Kognitiivisen ergonomia tarkastelee ihmisen psyykkisiä toimintoja kuten havaintokykyä, muistia, päättelyä ja motorisia vasteita ihmisen ja toimintajärjestelmän osien vuorovaikutuksessa. Psyykkiseen kuormittavuuteen on hyvä kiinnittää huomioita ajoissa. Tässä Terhi Mäkiniemen kirjoittama artikkeli AmattikeittiöOsaaja -lehdessä. Tähän juttuuun Päivi Steffeniä haastateltiin psyykkisen valmennuksen asiantuntijan näkökulmasta. Lue koko juttu tästä Artikkeli kuntoutus_Amko_3_17

Posted in Uncategorized | Comments Off on Moniammatillinen kuntoutus – psyykkinen kuormittavuus

Mitä ergonomia on? Mihin osaamista tarvitaan?

Ergonomia on monitieteinen tieteenala, johon kuuluvat osa-alueina fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia. Ergonomia ottaa huomioon työn ja työn olosuhteiden inhimilliset tekijät (human factors). Psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentäminen esim. työn suunnittelun ja osallistavan toiminnan keinon kuuluu ergonomian ammattilaiselle. Ergonomian osaaja pystyy tarjoamaan todellista työhyvinvoinnin osaamista huomioimalla yrityksen tarpeet kokonaisvaltaisesti mukaan lukien työympäristön ja työn suunnittelun yrityksen todellisia tarpeita vastaavaksi. Ergonomian soveltamisen tavoitteena on työpaikan tekniikan ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan tehokkuus, laatu, häiriöttömyys sekä edistää henkilöstön turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.

Ergonomian osaamiselle on kysyntää juuri nyt

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mitä ergonomia on? Mihin osaamista tarvitaan?

Työn mielekkyys on tärkeää

Fanitan Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen osaamista ja ajatuksia. Seuraavassa Kauppalehdessä julkaistussa kirjoituksessa professori Jari Hakanen kertoo mm. siitä, miten tärkeää on se, millä tavalla puhumme omasta työstämme. Onko työn tekeminen pakkoa ja tylsää vai miltä tuntuisi, jos miettisimme useammin, kuinka paljon mielekästä sisältöä työ tuo omalle elämälle. Artikkeli kannattaa lukea kokonaisuudessaan Työstä kannattaa nauttia

Posted in Uncategorized | Comments Off on Työn mielekkyys on tärkeää

Psyykkiset vahvuudet, mielikuvaharjoittelu ja rentoutuminen

Kiitos Helsingin Sanomille viikonlopun loistavista artikkeleista, jotka tuovat vahvasti esille psyykkisen valmennuksen näkökulmaa ja tärkeyttä niin tavallisen ihmisen että kilpaurheilijoiden arjessa/työssä olemisen ja harjoittelun tueksi. Mielikuvaharjoittelun voima on suuri, kun halutaan onnistua juuri oikealla hetkellä. Jokaisen on löydettävä itselleen sopiva ja paras tapa toteuttaa mielikuvaharjoittelua. Psyykkinen valmentaja voi olla apuna ja tukena todella tärkeä. Kokemuksen jakaminen tekee harjoittelusta ja sen tuloksista näkyvää. Lue lisää Mielikuvaharjoittelu

Professori Jarmo Liukkonen kertoo artikkelissaan siitä, miten tärkeää on rentoutumisen taito. Tänä päivänä ihmiset suorittavat kaikkea – jopa Mindfulnessia. Minkälaista on kun ei tarvitse tehdä mitään? Omaan mieleen ja sen toimintaan kannattaa tutustua. Elämästä tulee nauttia on kyse sitten työelämästä tai arjesta. Pysähdykset ovat hyväksi kaikille. Lue lisää Menestyksen salaisuus on taidossa rentoutua

Lisäksi Helsingin Sanomissa oli lauantaina 3.6. hyvät artikkeli urheilijan (Taika Nummi) pyrkimyksestä täydellisyyteen liialla harjoittelulla ja kuinka tärkeä merkitys on levolla on urheilijan harjoittelun onnistumisessa Täydellisyyteen pyrkiminen, liika harjoittelu

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Psyykkiset vahvuudet, mielikuvaharjoittelu ja rentoutuminen

Rohkaiseva Rakka Saariselällä 23.-27.7.2017

Saariselällä järjestetään ROHKAISEVA RAKKA 23.7.-27.7.17 ohjelma on erittäin monipuolinen: kehon ja mielen ergonomiaa, paljon musiikillisia kokemuksia, patikointia, rummun tekemistä jne. TERVETULOA MUKAAN!

Lue koko ohjelma täältä ROHKAISEVA RAKKA

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rohkaiseva Rakka Saariselällä 23.-27.7.2017